APM OpenIR

Browse/Search Results:  1-3 of 3 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Japanese Encephalitis Virus NS1 Protein Antagonizes Interferon Beta Production 期刊论文
VIROLOGICA SINICA, 2018, 卷号: 33, 期号: 6, 页码: 515-523
Authors:  Zhou, Dengyuan;  Jia, Fan;  Li, Qiuyan;  Zhang, Luping;  Chen, Zheng;  Zhao, Zikai;  Cui, Min;  Song, Yunfeng;  Chen, Huanchun;  Cao, Shengbo;  Ye, Jing
Favorite  |  View/Download:21/0  |  Submit date:2019/06/24
Japanese encephalitis virus (JEV)  NS1  Type I interferon (IFN-I)  Immune evasion  
japaneseencephalitisvirusns1proteinantagonizesinterferonbetaproduction 期刊论文
中国病毒学英文版, 2018, 卷号: 000, 期号: 006, 页码: 515
Authors:  Dengyuan Zhou;  Fan Jia;  Qiuyan Li;  Luping Zhang;  Zheng Chen;  Zikai Zhao;  Min Cui;  Yunfeng Song;  Huanchun Chen;  Shengbo Cao;  Jing Ye
Favorite  |  View/Download:11/0  |  Submit date:2020/01/14
H-1-NMR Spectroscopy Revealed Mycobacterium tuberculosis Caused Abnormal Serum Metabolic Profile of Cattle 期刊论文
PLOS ONE, 2013, 卷号: 8, 期号: 9
Authors:  Chen, Yingyu;  Wu, Junfang;  Tu, Lingling;  Xiong, Xuekai;  Hu, Xidan;  Huang, Jiong;  Xu, Zhiguang;  Zhang, Xiansong;  Hu, Changmin;  Hu, Xueying;  Guo, Aizhen;  Wang, Yulan;  Chen, Huanchun
Favorite  |  View/Download:75/0  |  Submit date:2015/06/23