WIPM OpenIR

Browse/Search Results:  1-7 of 7 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Laser-Induced Inelastic Diffraction from Strong-Field Double Ionization 期刊论文
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2017, 卷号: 119, 期号: 24
Authors:  Quan, Wei;  Hao, XiaoLei;  Hu, XiaoQing;  Sun, RenPing;  Wang, YanLan;  Chen, YongJu;  Yu, ShaoGang;  Xu, SongPo;  Xiao, ZhiLei;  Lai, XuanYang;  Li, XingYu;  Becker, Wilhelm;  Wu, Yong;  Wang, JianGuo;  Liu, XiaoJun;  Chen, Jing
Favorite  |  View/Download:25/0  |  Submit date:2018/11/05
Quantum interference in laser-induced nonsequential double ionization 期刊论文
PHYSICAL REVIEW A, 2017, 卷号: 96, 期号: 3
Authors:  Quan, Wei;  Hao, XiaoLei;  Wang, YanLan;  Chen, YongJu;  Yu, ShaoGang;  Xu, SongPo;  Xiao, ZhiLei;  Sun, RenPing;  Lai, XuanYang;  Hu, ShiLin;  Liu, MingQing;  Shu, Zheng;  Wang, XiaoDong;  Li, WeiDong;  Becker, Wilhelm;  Liu, XiaoJun;  Chen, Jing
Favorite  |  View/Download:24/0  |  Submit date:2017/12/06
Wavelength scaling of atomic nonsequential double ionization in intense laser fields 期刊论文
PHYSICAL REVIEW A, 2017, 卷号: 95, 期号: 6
Authors:  Wang, YanLan;  Xu, SongPo;  Chen, YongJu;  Kang, HuiPeng;  Lai, XuanYang;  Quan, Wei;  Liu, XiaoJun;  Hao, XiaoLei;  Li, WeiDong;  Hu, ShiLin;  Chen, Jing;  Becker, Wilhelm;  Chu, Wei;  Yao, Jinping;  Zeng, Bin;  Cheng, Ya;  Xu, ZhiZhan
Favorite  |  View/Download:25/0  |  Submit date:2017/12/06
Quantum Orbits: a Powerful Concept in Laser-Atom Physics 期刊论文
CHINESE JOURNAL OF PHYSICS, 2014, 卷号: 52, 期号: 1, 页码: 389-403
Authors:  Quan, Wei;  Lai, XuanYang;  Chen, YongJu;  Wang, ChuanLiang;  Hu, ZiLong;  Liu, XiaoJun;  Hao, XiaoLei;  Chen, Jing;  Hasovic, Elvedin;  Busuladzic, Mustafa;  Milosevic, Dejan B.;  Becker, Wilhelm
Favorite  |  View/Download:59/0  |  Submit date:2015/06/24
Resonancelike enhancement in high-order above-threshold ionization of molecules 期刊论文
PHYSICAL REVIEW A, 2013, 卷号: 88, 期号: 2
Authors:  Quan, Wei;  Lai, XuanYang;  Chen, YongJu;  Wang, ChuanLiang;  Hu, ZiLong;  Liu, XiaoJun;  Hao, XiaoLei;  Chen, Jing;  Hasovic, Elvedin;  Busuladzic, Mustafa;  Becker, Wilhelm;  Milosevic, Dejan B.
Favorite  |  View/Download:61/0  |  Submit date:2015/06/23
Elliptical Polarization Favors Long Quantum Orbits in High-Order Above-Threshold Ionization of Noble Gases 期刊论文
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2013, 卷号: 110, 期号: 4
Authors:  Lai, XuanYang;  Wang, ChuanLiang;  Chen, YongJu;  Hu, ZiLong;  Quan, Wei;  Liu, XiaoJun;  Chen, Jing;  Cheng, Ya;  Xu, ZhiZhan;  Becker, Wilhelm
Favorite  |  View/Download:50/0  |  Submit date:2015/06/23
Theories of photoelectron correlation in laser-driven multiple atomic ionization 期刊论文
REVIEWS OF MODERN PHYSICS, 2012, 卷号: 84, 期号: 3, 页码: 1011-1043
Authors:  Becker, Wilhelm;  Liu, XiaoJun;  Ho, Phay Jo;  Eberly, Joseph H.
Favorite  |  View/Download:29/0  |  Submit date:2015/06/25